Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: 01.09.2021

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conduita de bună credință și de calitate pe care compania Soft Management Explode S.R.L. o are și o promovează în relațiile contractuale are la bază ca standard de calitate protecția drepturilor la viață privată și la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prin prezenta Politică ne propunem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele cu caracter personal.

 1. Cine suntem noi

SC Soft Management Explode S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/323/2017, având cod fiscal 37150694, cu sediul în Reghin, strada Carpați, nr. 30A, punct de lucru înregistrat în Reghin, strada Argeșului, nr. 35N în calitatea sa de operator, prelucrează datele cu caracter personal ale reprezentanților partenerilor contractuali, persoanelor de contact desemnați de aceștia și ale persoanelor fizice care interacționează cu compania.

2. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt:

 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și actualizate în termen;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. Care sunt tipurile de date prelucrate și scopul prelucrării

În contextul furnizării serviciilor noastre prelucrăm în principal următoarele tipuri de date: nume, prenume, funcție, semnătură, adresă de e-mail, număr de telefon.

Pentru vizitatorii site-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați politica de cookie.

4. Care sunt temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor

În contextul furnizării serviciilor, prelucrăm date cu caracter personal în vederea încheierii și executării contractelor, precum și îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. De asemenea, unele activități de prelucrare sunt realizate în baza consimțământului oferit în prealabil sau pentru atingerea interesului legitim al societății.

5. Care este durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale.

6. Cui transmitem datele cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • colaboratori supuși unei obligații de confidențialitate;
 • furnizorilor de servicii de marketing;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

7. Măsuri de protecție și garanții

Soft Management Explode S.R.L. implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

8. Drepturile persoanei vizate

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul General privind Protecția Datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
 • Dreptul de a se adresa ANSPDCP și instanțelor de judecată;

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ne puteți contacta la adresa de e-mail: [email protected]

contact RAPID